سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Диета
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ДИЕТА ДЛЯ ЧИСТКИ ПОЧЕК
بی پاسخНадежда Долгополова پرسید ۶ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИЕТА И МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ
بی پاسخГалина Шарова پرسید ۶ ماه پیش
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАМНИ В ПОЧКАХ ДИЕТА ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ВСЕ
بی پاسخОлеся Иванова پرسید ۶ ماه پیش
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИЕТА ПРИ РАКЕ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ С МЕТАСТАЗАМИ В ПЕЧЕНЬ
بی پاسخМарина Баранова پرسید ۶ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИЕТА ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ПЕЧЕНИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
بی پاسخНастенка Закирова پرسید ۶ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЗАБОЛЕЛА ПЕЧЕНЬ КАКАЯ ДИЕТА
بی پاسخЯна Сизова پرسید ۶ ماه پیش • 
۳۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИЕТА ДЛЯ ПЕЧЕНИ ПО ДНЯХ
بی پاسخЮлия Романова پرسید ۶ ماه پیش • 
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕЧЕБНАЯ ДИЕТА ДЛЯ ПЕЧЕНИ ДИЕТА ۵
بی پاسخАнжелика Симонова پرسید ۶ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИЕТА ПРИ СТЕАТОЗА ПЕЧЕНИ
بی پاسخКристина Гусева پرسید ۶ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ ЛЕЧЕНИЕ И ДИЕТА
بی پاسخВера Баранова پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИЕТА ДЛЯ ПЕЧЕНИ ЖЕЛЧНОГО
بی پاسخЕкатерина Архипова پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИЕТА ОТ ЦЕЙРОЗА ПЕЧЕНИ
بی پاسخНастя Лазарева پرسید ۶ ماه پیش • 
۳۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИЕТА ПРИ РАКЕ ПЕЧЕНИ ۴ СТЕПЕНЬ
بی پاسخИрина Белова پرسید ۶ ماه پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИЕТА ПЕРЕД УЗИ ПЕЧЕНИ ЧТО МОЖНО ЕСТЬ
بی پاسخИриска Черкашина پرسید ۶ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ И ДИЕТА
بی پاسخНадежда Данилина پرسید ۶ ماه پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها