سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: глаза
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ГЛАЗА ЛЮДЕЙ С БОЛЬНОЙ ПЕЧЕНЬЮ
بی پاسخАлёна Галкина پرسید ۱ سال پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ ЖЕЛТЕЮТ ГЛАЗА У ЧЕЛОВЕКА
بی پاسخЕкатерина Шевчук پرسید ۱ سال پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПЕЧЕНЬ ВЛИЯЕТ НА ГЛАЗА
بی پاسخАлександра Власова پرسید ۱ سال پیش • 
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها