سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: гиперплазия
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ГИПЕРПЛАЗИЯ ПРОСТАТЫ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ У МУЖЧИН
بی پاسخАлена Лазарева پرسید ۱ سال پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НОДУЛЯРНАЯ ГИПЕРПЛАЗИЯ ПЕЧЕНИ РАСТЕТ
بی پاسخЕлена Беспалова پرسید ۱ سال پیش
۳۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГИПЕРПЛАЗИЯ ТКАНЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
بی پاسخАлена Ковалёва پرسید ۱ سال پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГИПЕРПЛАЗИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У МУЖЧИН КОД МКБ ۱۰
بی پاسخМаргарита Лобанова پرسید ۱ سال پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГИПЕРПЛАЗИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПИН ۳
بی پاسخАня Рябова پرسید ۱ سال پیش • 
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГИПЕРПЛАЗИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРОГНОЗ ЛЕЧЕНИЕ
بی پاسخАлёна Бондаренко پرسید ۱ سال پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГИПЕРПЛАЗИЯ ПРОСТАТЫ ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
بی پاسخЕкатерина Алиева پرسید ۱ سال پیش
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГИПЕРПЛАЗИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ДИАГНОЗ ۴۰
بی پاسخСвета Сергеева پرسید ۱ سال پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГИПЕРПЛАЗИЯ ПРОСТАТЫ СТАНДАРТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
بی پاسخОксана Абрамова پرسید ۱ سال پیش • 
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها