سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: гастрите
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
КАКИЕ ЯГОДЫ МОЖНО ПРИ ГАСТРИТЕ С ПОВЫШЕННОЙ КИСЛОТНОСТЬЮ
بی پاسخМария Назарова پرسید ۷ ماه پیش
۱۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПОНЯТЬ ПОВЫШЕННАЯ КИСЛОТНОСТЬ В ЖЕЛУДКЕ ПРИ ГАСТРИТЕ
بی پاسخМарина Портнова پرسید ۷ ماه پیش
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЖЕСТКАЯ ДИЕТА ПРИ ГАСТРИТЕ С ПОВЫШЕННОЙ КИСЛОТНОСТЬЮ
بی پاسخЕлена Лебедева پرسید ۷ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЖЕЛУДОЧНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРИ ГАСТРИТЕ С ПОВЫШЕННОЙ КИСЛОТНОСТЬЮ
بی پاسخТаня Любимова پرسید ۷ ماه پیش
۳۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕКАРСТВА ОТ БОЛИ В ЖЕЛУДКЕ ПРИ ГАСТРИТЕ СПИСОК
بی پاسخАнастасия Захарова پرسید ۷ ماه پیش
۳۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАЛЬМАР ПРИ ГАСТРИТЕ С ПОВЫШЕННОЙ КИСЛОТНОСТЬЮ
بی پاسخЛюдмила Шмидт پرسید ۷ ماه پیش
۴۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИЕ КАШИ МОЖНО ПРИ ГАСТРИТЕ И ЯЗВЕ ЖЕЛУДКА
بی پاسخНадежда Валеева پرسید ۷ ماه پیش
۴۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАШЕЛЬ ПРИ ГАСТРИТЕ С ПОВЫШЕННОЙ КИСЛОТНОСТЬЮ ЛЕЧЕНИЕ
بی پاسخКсюша Серебрякова پرسید ۷ ماه پیش
۱۰۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها