سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: гастрита
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ОТ ГАСТРИТА СЕМЕНА ЛЬНА ОТЗЫВЫ
بی پاسخЮлия Гаврилова پرسید ۶ ماه پیش • 
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ИЗ ГАСТРИТА ПЕРЕЙТИ В ЯЗВУ
بی پاسخЧулпан Гимадеева پرسید ۶ ماه پیش
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ТАБЛЕТКИ ОТ ГАСТРИТА И ЯЗВЫ
بی پاسخКсюша Крюкова پرسید ۶ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕЧЕНИЕ ГАСТРИТА И ЯЗВЫ ОБЛЕПИХОВЫМ МАСЛОМ
بی پاسخСветлана Шевченко پرسید ۶ ماه پیش
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА ОТ ГАСТРИТА И ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА
بی پاسخИрина Сергеева پرسید ۶ ماه پیش
۴۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕКАРСТВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГАСТРИТА ЖЕЛУДКА ОТЗЫВЫ
بی پاسخАнастасия Волкова پرسید ۶ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛУЧШИЕ ТАБЛЕТКИ ОТ ГАСТРИТА И ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА
بی پاسخСветлана Журавлёва پرسید ۶ ماه پیش • 
۴۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК НАЗЫВАЮТСЯ ТАБЛЕТКИ ОТ ЯЗВЫ И ГАСТРИТА
بی پاسخИрина Сергеевна پرسید ۶ ماه پیش
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДЕРМАТИТ НА ФОНЕ ГАСТРИТА ЛЕЧЕНИЕ
بی پاسخВиктория Матвеева پرسید ۶ ماه پیش
۳۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СРЕДСТВА ОТ ГАСТРИТА СПИСОК
بی پاسخЮлия Жукова پرسید ۶ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ ПРИ ОБОСТРЕНИИ ГАСТРИТА ЕСТЬ СЫРНИКИ
بی پاسخИринка Баженова پرسید ۶ ماه پیش • 
۷۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОБОСТРЕНИЕ ГАСТРИТА БОЛИТ ЖЕЛУДОК ЧТО ПРИНЯТЬ
بی پاسخМаша Ефименко پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها