سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: в
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ПРИ КАМНЯХ В ПОЧКАХ МОЖНО ЛИ ПИТЬ ЯБЛОЧНЫЙ СОК
بی پاسخЯрослава Амелина پرسید ۲ سال پیش • 
۶۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПРИНИМАТЬ ШИПОВНИК ПРИ КАМНЯХ В ПОЧКАХ
بی پاسخЛюда Красноперова پرسید ۲ سال پیش
۵۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРЕПАРАТ КОТОРЫЙ РАСТВОРЯЕТ ВСЕ КАМНИ В ПОЧКАХ
بی پاسخАня Сергеева پرسید ۲ سال پیش
۵۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕСОК В ПОЧКАХ ТЕПЛАЯ ВАННА
بی پاسخСоня Яковлева پرسید ۲ سال پیش
۵۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОПЕРАЦИЯ ПО УДАЛЕНИЮ КАМНЕЙ ИЗ ПОЧЕК В КРАСНОЯРСКЕ
بی پاسخЛариса Рязанова پرسید ۲ سال پیش • 
۸۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
САМЫЙ ХОРОШИЙ ПРЕПАРАТ ПРИ КАМНЯХ В ПОЧКАХ
بی پاسخНастя Смирнова پرسید ۲ سال پیش • 
۵۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ТАБЛЕТКИ ОТ КАМНЕЙ В ПОЧКАХ РОВАТИНЕКС ЦЕНА
بی پاسخЮлия Вяткина پرسید ۲ سال پیش
۵۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЬ В ПРАВОМ БОКУ СЗАДИ В ПОЯСНИЦЕ ПОЧКИ
بی پاسخЕлена Власова پرسید ۲ سال پیش
۶۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКОЙ МЕД ПОЛЕЗЕН ОТ КАМНЕЙ В ПОЧКАХ
بی پاسخСвета Данилова پرسید ۲ سال پیش • 
۶۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИАГНОЗ МИКРОЛИТ В ПРАВОЙ ПОЧКЕ
بی پاسخИнесса Нечаева پرسید ۲ سال پیش
۵۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ БОЛЬ В ОБЛАСТИ ЛЕВОЙ ПОЧКИ
بی پاسخКсюша Сафронова پرسید ۲ سال پیش
۶۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРОЙТИ УЗИ ПОЧЕК В БАРНАУЛЕ
بی پاسخМарина Ким پرسید ۲ سال پیش
۵۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ КАМНЕЙ В ПОЧКАХ
بی پاسخЛюдмила Макеева پرسید ۲ سال پیش
۶۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ КАМНЕЙ В ПОЧКАХ
بی پاسخЛюдмила Макеева پرسید ۲ سال پیش
۴۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КИСТА В ПОЧКАХ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
بی پاسخНадежда Данилова پرسید ۲ سال پیش • 
۱۸۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها