سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: в
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ФЕМОСТОН В КЛИМАКСЕ
بی پاسخИрина Сомова پرسید ۵ ماه پیش • 
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КЛИМАКС В ۴۰ ЛЕТ ФОРУМ
بی پاسخИра Кононова پرسید ۵ ماه پیش • 
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КЛИМАКС ВСЮ НОЧЬ В ПОТУ
بی پاسخАлёна Селиванова پرسید ۵ ماه پیش • 
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПИТАНИЕ В ПЕРИОД КЛИМАКСА
بی پاسخАня Чеботарева پرسید ۵ ماه پیش • 
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ КЛИМАКСЕ ШУМИТ В УХЕ
بی پاسخЮлия Беляева پرسید ۵ ماه پیش • 
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СИМПТОМ КЛИМАКСА В ۳۹ ЛЕТ
بی پاسخСветлана Соболева پرسید ۵ ماه پیش • 
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НАЧАЛО КЛИМАКСА В ۴۴ ГОДА
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЭНДОМЕТРИЯ ۹ ММ В МЕНОПАУЗЕ
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УВЕЛИЧЕНИЕ ВЕСА В КЛИМАКСЕ
بی پاسخМаруся Алексеева پرسید ۵ ماه پیش • 
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРЕПАРАТЫ В ПЕРИОД КЛИМАКСА
بی پاسخСвета Иванова پرسید ۵ ماه پیش • 
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЗНАКИ МЕНОПАУЗЫ В ۴۰ ЛЕТ
بی پاسخГалина Киселева پرسید ۵ ماه پیش • 
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РОСТ МИОМЫ МАТКИ В КЛИМАКСЕ
بی پاسخВиктория Колмакова پرسید ۵ ماه پیش • 
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЖЖЕНИЕ В ЖИВОТЕ ПРИ КЛИМАКСЕ
بی پاسخКатя Яковлева پرسید ۵ ماه پیش • 
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛИ В ПРИДАТКАХ ПРИ КЛИМАКСЕ
بی پاسخЮлия Ершова پرسید ۵ ماه پیش • 
۷۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖЕТ БЫТЬ КЛИМАКС В ۴۰ ЛЕТ
بی پاسخЮлия Королева پرسید ۵ ماه پیش • 
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها