سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: восстанавливает
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ВОССТАНАВЛИВАЕТ КЛЕТКИ ПЕЧЕНИ ПРИ ЦИРРОЗЕ
بی پاسخДаша Фадеева پرسید ۱ سال پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГЕПТРАЛ ВОССТАНАВЛИВАЕТ ПЕЧЕНЬ ИЛИ НЕТ
بی پاسخАнна Данилова پرسید ۱ سال پیش • 
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها