سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: боли
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
БОЛИ В ПРИДАТКАХ ПРИ КЛИМАКСЕ
بی پاسخЮлия Ершова پرسید ۵ ماه پیش • 
۷۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛИ ПРИ КЛИМАКСЕ КАКИЕ ВОЗМОЖНЫ
بی پاسخЕлена Панфилова پرسید ۵ ماه پیش • 
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КЛИМАКС ЖЕНСКИЙ БОЛИ ПРИ МЕСЯЧНЫХ
بی پاسخКатя Зарипова پرسید ۵ ماه پیش • 
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛИ В КОСТЯХ И МЫШЦАХ ПРИ КЛИМАКСЕ
بی پاسخИнесса Осипова پرسید ۵ ماه پیش • 
۴۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БЫВАЮТ ЛИ БОЛИ В МАТКЕ ПРИ КЛИМАКСЕ
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПРИ КЛИМАКСЕ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ГОЛОВНОЙ БОЛИ
بی پاسخИнна Никитина پرسید ۵ ماه پیش • 
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КУДА ИРРАДИИРУЮТ БОЛИ В ПОЧКЕ
بی پاسخРезеда Вахрушева پرسید ۶ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЦИТРАМОН ОТ БОЛИ В ПОЧКАХ
بی پاسخЛюда Литвиненко پرسید ۶ ماه پیش
۱۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ТАБЛЕТКИ ПОМОГАЮЩИЕ ОТ БОЛИ В ПОЧКАХ
بی پاسخМарина Павлова پرسید ۶ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СИЛЬНЫЕ БОЛИ В ПОЧКАХ ОТДАЮЩИЕ В ПАХ
بی پاسخЕлизавета Карпова پرسید ۶ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПИТАНИЕ ПРИ БОЛИ В ОБЛАСТИ ПЕЧЕНИ
بی پاسخАлёна Пономарева پرسید ۶ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ БОЛЬНОЙ ПЕЧЕНИ МОЖЕТ ГОЛОВНЫЕ БОЛИ БЫТЬ
بی پاسخОлеся Розанова پرسید ۶ ماه پیش • 
۳۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЕСЛИ ПО УТРАМ БОЛИ В ПОЧКАХ
بی پاسخАнастасия Иванова پرسید ۶ ماه پیش
۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЧАСТОЕ МОЧЕИСПУСКАНИЕ У ЖЕНЩИН БЕЗ БОЛИ ПРИЧИНЫ ЛЕЧЕНИЕ ФОРУМ
بی پاسخАнна Демакова پرسید ۶ ماه پیش
۱۰۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها