سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Биопсия
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
БИОПСИЯ ПЕЧЕНИ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ
بی پاسخМарина Каюмова پرسید ۱ سال پیش
۳۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ФЕРРИТИН И БИОПСИЯ ПЕЧЕНИ
بی پاسخМария Банникова پرسید ۱ سال پیش
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БИОПСИЯ ПЕЧЕНИ СКОЛЬКО ДЛИТСЯ
بی پاسخЕвгения Иванова پرسید ۱ سال پیش
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БИОПСИЯ ПЕЧЕНИ ОТЗЫВЫ О ПРОЦЕДУРЕ
بی پاسخАлевтина Фетисова پرسید ۱ سال پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПИЕЛОНЕФРИТ БИОПСИЯ ПОЧЕК
بی پاسخВалерия Ворожцова پرسید ۱ سال پیش • 
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ БИОПСИЯ АДЕНОМЫ ПРОСТАТЫ
بی پاسخТаня Мигалина پرسید ۱ سال پیش • 
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ТРЕПАН БИОПСИЯ ПРОСТАТЫ ОСЛОЖНЕНИЯ
بی پاسخАнна Тимофеева پرسید ۱ سال پیش
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БИОПСИЙНЫЙ ПИСТОЛЕТ БИОПСИЯ ПРОСТАТЫ
بی پاسخАлена Иващенко پرسید ۱ سال پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БИОПСИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРОЦЕДУРА
بی پاسخМаша Полякова پرسید ۱ سال پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БИОПСИЯ ПРОСТАТЫ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ
بی پاسخИрина Ковалева پرسید ۱ سال پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БИОПСИЯ ПРОСТАТЫ ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ
بی پاسخИнна Николаева پرسید ۱ سال پیش • 
۴۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БИОПСИЯ ПРОСТАТЫ В МОНИКИ
بی پاسخОксаночка Милая پرسید ۱ سال پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КОГДА НУЖНА БИОПСИЯ ПРОСТАТЫ
بی پاسخАлена Иванова پرسید ۱ سال پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها