سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: антибиотиков
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
СПИСОК АНТИБИОТИКОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК
بی پاسخЛариса Козлова پرسید ۱۲ ماه پیش
۳۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОДДЕРЖАТЬ ПЕЧЕНЬ ПРИ ПРИЕМЕ АНТИБИОТИКОВ
بی پاسخНаташа Ганиева پرسید ۱۲ ماه پیش
۱۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОДДЕРЖАТЬ ПЕЧЕНЬ ПОСЛЕ АНТИБИОТИКОВ ПРИ КОВИДЕ ЧЕМ
بی پاسخРимма Захарова پرسید ۱۲ ماه پیش • 
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПОМОЧЬ ПЕЧЕНИ ВОССТАНОВИТЬСЯ ПОСЛЕ АНТИБИОТИКОВ ВЗРОСЛОМУ
بی پاسخЮлия Смирнова پرسید ۱۲ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПИЕЛОНЕФРИТ ПОСЛЕ АНТИБИОТИКОВ ДЕРЖИТСЯ ТЕМПЕРАТУРА
بی پاسخСветлана Демченко پرسید ۱۲ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ЛЕЧИТЬ ПИЕЛОНЕФРИТ БЕЗ АНТИБИОТИКОВ
بی پاسخЛариса Блинова پرسید ۱۲ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ИНЪЕКЦИИ АНТИБИОТИКОВ ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ
بی پاسخТамара Зуева پرسید ۱۲ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СРОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПОСЛЕ АНТИБИОТИКОВ
بی پاسخРегина Фролова پرسید ۱۲ ماه پیش • 
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПОЧИСТИТЬ ПЕЧЕНЬ ПОСЛЕ АНТИБИОТИКОВ
بی پاسخМарина Салимова پرسید ۱۲ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОТ АНТИБИОТИКОВ БОЛИТ ПЕЧЕНЬ СИМПТОМЫ
بی پاسخАнна Ершова پرسید ۱۲ ماه پیش
۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НАЗВАНИЯ АНТИБИОТИКОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПРОСТАТИТА
بی پاسخЮлия Алексеева پرسید ۱۲ ماه پیش
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها